Psiho-RESET

@Dr. Liliana Foca

este un concept sub umbrela căruia sunt oferite servicii psihologice din domenii aplicative cât mai diverse pentru copii, adolescenți, adulți, cupluri și familii.

Despre PsihoReset

Psiho-Reset este marca Cabinetului individual de psihologie Foca Liliana. Sunt doctor în psihologie, titlu obținut în Marea Britanie, în 2018.

Mi-am început cariera în 2002, lucrând cu persoane private de libertate din Penitenciarul Iași, în cadrul unui program de terapie cognitiv-comportamentală pentru diminuarea comportamentului violent.

Spre finalul anului 2003 am schimbat registrul, lucrând cu copii și adulți, victime ale abuzurilor sexuale.

De-a lungul timpului am lucrat și continui să lucrez cu copii, adolescenți și adulți care trec prin situații dificile de viață cauzate de probleme de adaptare și de relaționare, abuz (fizic, emoțional, psihologic, sexual, neglijare, exploatare), singurătate, doliu, divorț, anxietate, depresie, adicții, tulburări de personalitate.

O parte importantă a activității mele o constituie pasiunea pentru cercetare, căreia i-am dedicat timpul meu din 2011, urmărind, în special, dinamicile și atașamentele din cadrul familiilor. Datorită acestei pasiuni, intervențiile mele sunt bazate pe rezultate și programe verificate din punct de vedere științific, adaptate timpului pe care îl trăim și fenomenelor sociale actuale.

Între 2008 și 2016 am fost formator pentru psihologi din România și Republica Moldova privind metode și tehnici de consiliere a persoanelor aflate în situații de dificultate.

Serviciile pe care le ofer se bazează pe profesionalism, pregătire de specialitate și pe o abordare riguroasă, folosind teste psihologice și programe de intervenție validate științific.

...și pentru că știu cât de importante sunt timpul și aspectele financiare, am folosit investițiile în platforme electronice de testare pentru a oferi o experiență de evaluare psihologică exactă, rapidă și la prețuri cât mai avantajoase, pe care le găsiți în secțiunile din acest site.

Foca, L. (2018). Copiii în situații de stradă în Republica Moldova. Studiu calitativ. Chișinău, Terre des hommes Moldova

Robertson, O., Christmann, K., Sharratt, K., Berman, A. H., Manby, M., Ayre, E., Foca, L., Asiminei, R., Philbrick, K., Gavriluță, C. (2016). Children of Prisoners: Their Situation and Role in Long-Term Crime Prevention (pp. 203-233). În H., Kury & E., Shea (Eds.). Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration. Suggestions for Succeedin Generations (Vol. 2). Springer

Foca, L. (2016). Ghid de prevenire a delincvenței juvenile. Chișinău, Terre des hommes Moldova

Foca, L. (2015). The Romanian Wives of Prisoners, Scientific Annals of the of the „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi, New Series. SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK Section, 8(1): 200-209

Manby, M., Jones, A. D., Foca, L., Biegansky, J., Starke, S. (2014). Children of prisoners: exploring the families’ reappraisals of the role and status of the imprisoned parent on children’s coping strategies, European Journal of Social Work, 17(2), DOI:10.1080/13691457.2014.888051

Brebuleț, S.D., Gulei, A.G., Foca, L., Acasandrei G. (2014). Orientarea în carieră, premisă pentru succes. Studiu privind efectele activităților de orientare și consiliere în carieră la elevii de gimnaziu din zona Moldova, România în Revista de Economie Socială nr.2/2014. București, Ed. Hamangiu.

Foca, L. (2010). Teme de consiliere în asistența psihologică; Interviul motivational în Luca C. & D.-T. Gîrleanu Șoitu (editori) Metodologie de lucru în asistența psiho-socio-juridică a persoanelor vârstnice. Iași, Ed. Terra Nostra.

Asset 41

Evaluare psihologică

Evaluarea psihologică implică folosirea unor proceduri științifice (interviu clinic, testare și interpretare psihologică) pentru identificarea, măsurarea și interpretarea factorilor psihologici care contribuie la sănătatea mintală.

Scopul evaluării este diferit în funcție de solicitarea clientului și se poate încadra în una din cele două categorii:

Asset 23

stabilirea stării de sănătate mintală și a unui diagnostic pentru problemele identificate

Asset 22

stabilirea obiectivelor de terapie sau de dezvoltare personală

În funcție de vârsta persoanei evaluate, procedura de evaluare psihologică presupune parcurgerea următoarelor etape:

Adulți (18+)

Copii și adolescenți (3-18 ani)

Adulți

Tipul evaluării

Preț

Evaluare psihologică punctuală (nivel cognitiv, tulburări de personalitate, tulburări alimentare, adicţii etc.)

400

Evaluare psihologică complexă (de ex., pentru autocunoaștere și dezvoltare personală)

600

Evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap - Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap, Comisia de Examinare a Capacității de Muncă*

200

* La prima ședință, adulții sunt rugați să aducă următoarele documente:
Copie după cartea de identitate/buletinul persoanei evaluate
Scrisoare medicală cu diagnostic de la medicul specialist
Alte documente: evaluări psihologice anterioare, diagnostice anterioare și certificate anterioare de încadrare în grad de handicap.

Copii

Tipul evaluării

Preț (ron)

Evaluare psihologică punctuală (nivel cognitiv, ADHD, tulburări de personalitate, tulburări alimentare, adicții etc.)

400

Evaluarea strategiilor de învățare și a motivației școlare

150

Evaluare psihologică complexă (de ex., pentru autocunoaștere și dezvoltare personală)

600

Evaluare psihologică clinică a copilului cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) în vederea încadrării într-un grad de handicap și/sau a orientării școlare și profesionale, cf. Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS*

200

* La prima ședință, părinții sunt rugați să aducă următoarele documente:
Copie după certificatul de naștere al copilului
Certificatul emis de medicul specialist
Dosarul medical complet al copilului, inclusiv evaluări psihologice anterioare și certificate anterioare de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul

Asset 36

Avize psihologice

Avizul psihologic reprezintă un document care atestă faptul că persoana solicitantă este aptă/inaptă pentru cererea pe care dorește să o depună. Avizul este eliberat de către un psiholog specializat pe domeniul pentru care se solicită avizul, în urma efectuării unei evaluări psihologice, bazate pe instrumente standardizate.

Scopul solicitării avizului psihologic

Preț (ron)

Angajare / concurs angajare / evaluare periodică a angajatului

100

Obținere permis port-armă (armă letală și neletală, armă de vânătoare, armă de tir etc.) în interes personal sau profesional

150

Obținere atestat de formare profesională (a agenților de pază și ordine)

100

Obținere licență/atestat de detectiv particular

100

Angajare: agenți de pază, agenți transport valori, polițiști comunitari, candidați pentru posturi din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale

100

Control periodic: anual – pentru personalul angajat în sectorul privat care, prin natura atribuțiilor, poartă armament și munitii; la cinci ani – pentru persoane care dețin permis de port armă.

100

Angajații și administratorii firmelor care transportă și comercializează arme și muniții și a celor care execută servicii de întreținere a sistemelor de pază și alarmare

100

Evaluare psihologică complexă și de integritate pentru ocuparea funcțiilor publice în structurile antifraudă – ANAF

250

Aviz psihologic susținere concurs INM (magistrat, procuror, judecător)

150

Asset 37

Consiliere psihologică

Serviciile de consiliere și psihoterapie, indiferent că se adresează adolescenților sau persoanelor adulte, includ trei etape principale:

Serviciile oferite includ, dar nu sunt limitate la:

Tip serviciu

Preț (ron)/ședință

Consilierea psihologică a copilului (delincvență juvenilă, probleme de adaptare, dificultăți de relaționare, tulburări ale comportamentului alimentar, izolare, timiditate, probleme emoționale cauzate de divorțul părinților, adicții etc.)

180

Program pentru tratarea depresiei la adolescenți (12 ședințe)

150

Consiliere psihologică pentru copii victime ale abuzului (fizic, sexual, verbal și/sau emoțional)

180

Consiliere și orientare în carieră pentru copii și tineri

150

Consiliere pentru adulți care trec prin momente dificile de viață (depresie, anxietate, divorț, doliu, abuz etc.) - online și/sau la cabinet

180

Consiliere psihologică pentru adulți cu probleme de adicție (alcool, stupefiante, jocuri de noroc, analgezice, alte dependențe) - online și/sau la cabinet

180

Consiliere psihologică pentru dezvoltare personală - online și/sau la cabinet

180

Consiliere de cuplu

270